Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO)

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je zaradi svoje sestave in vsebnosti nevarnih sestavin posebna vrsta odpadkov, zato jo je potrebno ločevati od ostalih odpadkov ter ustrezno obdelati in predelati. V ta namen vas obveščamo, da lahko vašo odsluženo OEEO brezplačno oddate v zbiralnico pri nas, na naslovu Asbis d.o.o., Cesta 24. junija 23, pri izvajalcih javnih služb (IJS) in zbiralnicah družbe INTERZERO ki v našem imenu zagotavlja ustrezno ravnanje z OEEO.

 • Fizične osebe - gospodinjstva:   
      - brezplačna oddaja distributerju Asbis d.o.o (staro za novo)
      - brezplačna oddaja v trgovinah, kjer je bilo blago kupljeno
      - brezplačna oddaja IJS (komunala)

 

 • Pravne osebe – podjetja:           
      - brezplačna oddaja v zbirnih centrih IJS ali pri distributerju Asbis d.o.o. 
     

 

    Seznam zbirnih mest družbe INTERZERO d.o.o. si lahko ogledate na: Informacije za končne uporabnike - Interzero Slovenija