ASBISC Enterprises PLC Posodobitev Pravilnika o skladnosti izvoza

Politika skupine ASBIS je biti v celoti skladna z vsemi zakoni in predpisi, ki urejajo izvoz izdelkov, storitev, programske opreme in tehničnih podatkov, kot jih je določil ASBIS s svojimi številnimi dobavitelji ter lastnimi izdelki, storitvami, programsko opremo in tehničnimi podatki. Vsak zaposlen mora zagotavljati to skladnost. Vsa prodaja, storitve, ladijski promet, računovodstvo in drugo osebje, ki se lahko ukvarjajo z izvozom, morajo redno poznati in pregledovati:
 

da se zagotovi skladnost s predpisi. Posebno pozornost je treba nameniti pri izdajanju tehničnih informacij tujcem, bodisi ali so v tujini ali ne, pri elektronskem prenosu podatkov / programske opreme in pri ročnem izvozu. 

Zaposleni v ASBIS-u ne bodo pod nobenimi pogoji prodajali ali odpremljali nobenega izdelka, ki bi bil v nasprotju z veljavnimi izvoznimi zakoni, ali pa bi bili ti zakoni ogroženi zaradi osebne koristi. Nobena prodaja niti pošiljka ne sme biti narejena posamezniku in / ali podjetju, ki se nahaja na seznamu zavrnjenih strank ZDA in / ali v podatkovni bazi sankcij EU in / ali v katerem koli veljavnem nadzoru izvoza in / ali v vseh družbah v lasti, ki se jih povezuje s posamezniki iz navedenih podjetij.  

Poleg tega v nobeno državo, za katero veljajo gospodarske ali trgovinske sankcije, ki jih določijo ZDA in / ali EU, ni treba naročati ali pošiljati, razen če z veljavnimi zakoni ni drugače določeno. Neupoštevanje teh predpisov lahko povzroči naložitev kazenskih in / ali civilnih glob in kazni, vključno z naložitvijo velikih kazni skupini ASBIS. 

V nadaljevanju, veljajo predpisi, ki poudarjajo končno uporabo in / ali končnega uporabnika izvoženih predmetov (glej Združene države 15 CFR 744.1 Splošna prepoved 4). Zato mora biti skupina ASBIS pozorna na pregledovanje naših strank in transakcij in bolj pomembno kot kdajkoli prej je, da se Principi "Know Your Customer" razumejo in izvajajo, da ASBIS lahko izpolnipotreben "know" standard. 

Prav tako ni mogoče opraviti nobene transakcije pri obravnavanju posameznikov, podjetij in držav, ki se ukvarjajo s širjenjem jedrskih raket in kemičnih / bioloških postopkov in / ali orožja, brez licence ameriškega ministrstva za trgovino in / ali pristojnega organa EU. 

Generalni direktorji in direktorji prodaje vsake skupine ASBIS Group so skupno odgovorni za formalno sprejetje politike, njeno izvajanje in skladnost. O tej politiki je treba obvestiti vsakega zaposlenega, povezanega z izvozom (PLM, PLSM, prodaja, storitve, logistika, računovodstvo itd.) In ga dati na razpolago vsakemu zaposlenemu v podjetju tako, da ga dajo na oglasno desko in ga vključijo v osebni priročnik ali z drugimi sredstvi po presoji GM. Vse to osebje se redno usposablja glede obsega in uporabe nadzora skladnosti z izvozom. 

Neupoštevanje ali morebitna neskladnost z izvoznimi zakoni in predpisi, ki jih kdorkoli od zaposlenih v podjetju ASBIS ugotovi, se nemudoma sporoči upravnemu odboru podjetja ASBISC Enterprises PLC.

Updated on October 16, 2018