V svoj tim vabimo dinamične, komunikativne, natančne, odgovorne in ciljno usmerjene osebe.

Vodja finančno računovodske službe (m/ž) 

Vodja finančno računovodske službe bo v tesnem sodelovanju z direktorjem družbe in prodajnim direktorjem odgovoren za doseganje strateških ciljev.

Glavne pričakovane naloge:

 • imeti celotni nadzor nad oddelkom za finance in računovodstvo,
 • zagotavljati, da so finančni sistemi skladni z zakonodajo in podpirajo tekoče dejavnosti in prihodnjo rast,
 • dokončati in predložiti mesečne računovodske izkaze v skladu z zakonskimi predpisi in standardi MSRP,
 • dokončati in predložiti letne računovodske in davčne izkaze v skladu z zakonskimi predpisi in standardi SRS in MSRP,
 • izvesti letno revizijo računovodskih izkazov po SRS in MSRP,
 • zagotoviti analize, ki jih zahteva matično podjetje v tujini,
 • zagotoviti pravočasno poročanje v skladu z vsemi ustreznimi lokalnimi oblastmi,
 • imeti nadzor nad vsemi stroški in delovati za cilj izboljšanja učinkovitosti,
 • priprava ocene letnega proračuna ter spremljanje in zagotavljanje uresničenih ciljev,
 • obračun plač,upravljanje vseh zakladniških funkcij (prilivi in odlivi denarnih tokov, bančni posli, itd.),
 • upravljanje kreditne funkcije (pravočasno zagotavljanje in upravljanje s kreditnimi linijami),
 • upravljanje lokalne forex funkcije pod nadzorom matičnega podjetja.

Pričakujemo:

 • usposobljen član računovodskega organa CPA / ACA / ACCA / (ali temu enakovrednega),
 • tri ali več let delovnih izkušenj na podobni poziciji,
 • dobro poznavanje MSRP in izkušnje pri pripravi poročil računovodskih izkazov v skladu z MSRP in SRS,
 • močne organizacijske, analitične in komunikacijske spretnosti,
 • zmožnost večopravilnosti in dela pod pritiskom zaradi kratkih rokov,
 • energičnost, visoka motiviranost, pozitivna naravnanost in strast za odličnostjo,
 • izkušen uporabnik angleškega jezika (ustno in pisno),
 • napredna uporaba Microsoft Excela.

Nudimo vam:

 • kandidat bo prejel atraktiven finančni paket v skladu z njegovimi kvalifikacijami in izkušnjami.