Garancijski list

 

Zaradi spremembe zakonodaje RS je bilo potrebno popraviti splošen garancijski list za izdelke, ki jih distribuira podjetje Asbis d.o.o. . Vse izdelke že opremljamo z novimi garancijskimi listi. Izdelki, ki so že na zalogi pri partnerjih, na prodajnih policah, je potrebno opremiti z novim garancijskim listom. Nove garancijske liste lahko prenesete na naslednjih povezavah:

Kaj je bilo dodano v novi garancijski list oz. garancijsko izjavo?

  • Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
  • Ozemeljsko območje garancije: Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije, razen: Microsoft, Dell - garancija se lahko uveljavlja v državah kjer ima proizvajalec pooblaščen servis, Fujitsu - worldwide; Toshiba - EU. 
  • Nova časovna omejitev zagotavljanja nadomestnih delov: Proizvajalec mora zagotavljati proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.